در این سیستم با استفاده از کنترلرهای مجهز به نمایشگر رنگی به ازای هر اتاق، دما و رطوبت و اختلاف فشار اتاق و ایرلاکها در کلاسهای A , B , C , D بر اساس استانداردهای GMP کنترل و با استفاده از سنسورهای دما و رطوبت دیواری و داکتی مخصوص اتاقهای تمیز با روکش استیل تمامی پارامترهای ذکر شده در Room Book ذخیره و با استفاده از یک Gateway به سیستم BMS متصل می شوند.

 

کلین روم