به منظورانتقال هوا می توان در کانال کشی هوای اتاق تمیز(Ductworks in Clean Room) از انواع متنوع کانال های گرد و یا چهارگوش استفاده نمود . علاوه بر آن نیز می توان برای مسیر های برگشت و اگزاست ها در کانال کشی هوای اتاق تمیز از این نوع از کانال ها بهره برد . به طور معمول جنس این نوع ازکانال هایی که درسیستم کانال کشی هوای اتاق تمیز استفاده می شود از جنس ورق های گالوانیزه میباشدو لی در بسیاری از موارد هم می توان برای این منظور از کانال هایی استفاده نمود که از جنس ورق استیل می باشند . البته استفاده از کانال هایی که جنس آن ها از ورق استیل می باشد در سیستم کانال کشی هوای اتاق تمیز می تواند افزایش بزرگی در هزینه های مربوط به داکت کشی ایجاد نماید. در بسیاری از اتاقهای تمیز نیاز است تا جریان هوا از بالا به پایین دمیده گردد و ذرات معلقی که به دلیل توزین و نمونه برداری های انجام شده تولید میگردند را به طرف فیلتر ها هدایت کند و موجب جذب آن ها شود . در نتیجه به این ترتیب طی طراحی و اجرای یک سیستم کانال کشی هوای اتاق تمیز که به صورت حرفه ای انجام شده است کالا و کاربر هردو از هر نوع آلودگی در این گونه فضا ها حفاظت می گردند.

هواساز اتاق تمیز ( کلین روم ) در دو نوع هایژنیک و معمولی ساخته می شوند. 
از نظر شکل جریان هوا نیز در دو شکل: فول فرش هوای برگشت و در ظرفیت های مختلف قابل ساخت می باشد. 

هواسازها وظیفه فیلتراسیون، گردش هوا، فشار مثبت، تامین گرمایش سرمایش و رطوبت را بعهده دارند .

کاربرد هواساز هایژنیک: تهیه مقدار کافی اکسیژن ، حذف ذرات و آلودگی های موجود در هوا و همچنین تامین اختلاف فشار، دما و رطوبت بر اساس شرایط مورد تایید محصول مورد نظر می باشد .
هواسازهای هایژنیک در دو نوع سیستم فول فرش full fresh (صد در صد هوای تازه) و سیستم با هوای برگشت طراحی می گردند . هواساز های هایژنیک فول فرش جهت مصرف بهینه انرژی داری سیستم های (Heat recovery) یا به اصلاح بازیابی حرارتی می باشند .

 

کلین روم