درب کلین رومی با لولا پروانه ای استیل
در رنگهاي مختلف و ضخامت 5و6 سانت