کفشور استیل

شرکت جهان ابنیه آژند تولید کننده کفشورهای اتاق تمیز:

کفشور دریچه ی استیل تعبیه شده روی لوله کشی های داخل کلین روم می باشد.

کفشور ها در سایز های مختلف با توجه به سایز لوله ها ساخته می شوند.

کلین روم