اتاق تمیز بیمارستان

آوریل 26, 2022
تصویری از کلین روم و اتاق تمیز بیمارستان

اتاق تمیز بیمارستان

یکی از پرکاربردترین اتاق تمیز ها یعنی اتاق تمیز بیمارستان، برای کاهش آلاینده ها و ذرات آلوده و در نهایت جلوگیری از عوامل بیماری تعبیه می […]
کلین روم