می 22, 2022
تجهیزات پزشکی اتاق تمیز

تجهیزات پزشکی اتاق تمیز

اتاق تمیز، فضایی محصور شده و کنترل شده از بروز هرگونه آلودگی و میکروب است که در آن مواردی چون فشار، رطوبت و دما کاملا تحت […]
کلین روم