جولای 22, 2020
تجهیزات پزشکی اتاق تمیز و کلین روم

تجهیزات پزشکی اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاق تمیز، فضایی محصور شده و کنترل شده از بروز هرگونه آلودگی و میکروب است که در آن مواردی چون فشار، رطوبت و دما […]

کلین روم