جنس پلنیوم باکس

آگوست 28, 2022
تصویری از پلنیوم باکس

پلنیوم باکس اتاق تمیز

اولین اتاق تمیز مربوط به یک بیمارستان بوده است. لرد لیستر کسی بود که باکتری ها را عامل عفونت زخم ها می دانست. در نتیجه یکی […]
کلین روم