دستگیره اتاق تمیز

ژانویه 4, 2021
قفل و دستگیره درب اتاق تمیز

قفل و دستگیره درب اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز تجهیزات اتاق تمیز از اولین اقداماتی است که برای ایجاد محیطی عاری از میکروب ها انجام می گیرد. کیفیت و رعایت استانداردهای کلین […]

کلین روم