سیستم تهویه برای کنترل اختلاف فشار اتاق تمیز

آگوست 22, 2023
کنترل اختلاف فشار در اتاق تمیز

کنترل اختلاف فشار در اتاق تمیز به چه صورت هست؟

اختلاف فشار در اتاق‌های تمیز معمولاً زمانی است که کاربر اتاق تمیز می‌خواهد در اتاق تمیز فشار بیشتری نسبت به محیط اطراف اتاق تمیز داشته باشد […]
کلین روم