عملکرد اتاقک توزین

نوامبر 30, 2022
اتاقك نمونه چيست؟

اتاقک نمونه برداری چیست؟

محیط تمیز برای نمونه برداری و توزین ایجاد محیطی تمیز از ویژگی های اصلی اتاقی است که برای انجام کارهای حساس در محیط های خاص است. […]
کلین روم