فن مخصوص اتاق تمیز

ژوئن 15, 2022
تصویر فیلتر باکس کلین روم

فیلتر باکس مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز دز یک محیط محدود قرار می گیرد که باید از هرگونه ذرات و آلودگی به دور باشد و سایر پارامترها مثل رطوبت، دما و […]
کلین روم