فیلتر باکس اتاق تمیز

ژوئن 15, 2022
تصویر فیلتر باکس کلین روم

فیلتر باکس مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز دز یک محیط محدود قرار می گیرد که باید از هرگونه ذرات و آلودگی به دور باشد و سایر پارامترها مثل رطوبت، دما و […]
فوریه 5, 2023
فیلتر باکس با دریچه خورشیدی

فیلتر باکس با دریچه خورشیدی اتاق تمیز

هنگامی که یک اتاق تمیز راه اندازی می شود، یک سری دریچه برای ورود و خروج هوا استفاده می شود. برای این نوع دریچه ها از […]
کلین روم