قفل درب کلین روم

ژانویه 8, 2022
قفل و دستگیره درب اتاق تمیز

قفل و دستگیره درب اتاق تمیز

تجهیزات اتاق تمیز از اولین اقداماتی است که برای ایجاد محیطی عاری از میکروب ها انجام می گیرد. کیفیت و رعایت استانداردهای کلین روم در تجهیزات […]
کلین روم