لباس کار اتاق تمیز

ژانویه 15, 2022
اهمیت روکش کفش در اتاق تمیز

اهمیت روکش کفش در اتاق تمیز

مانند بسیاری از تجهیزات حفاظت شخصی (PPE)، موردی که انتخاب می کنید بر اساس خطرات احتمالی است که ممکن است در طول روز در اتاق تمیز […]
دسامبر 11, 2022
لباس کار اتاق تمیز

لباس کار اتاق تمیز

الزامات اتاق تمیز یکی دیگر از الزامات اتاق تمیز لباس کار اتاق تمیز است. لباس کار کارکنان که باید با استانداردهای بالای بهداشت باشد و طوری […]
کلین روم