هواساز هایژنیک

اکتبر 10, 2022
هواساز هایژنیک اتاق تمیز

هواساز هایژنیک اتاق تمیز

هواساز هواسازها در دو نوع هواساز هایژنیک و غیر هایژنیک ساخته می شود. با توجه به نیاز مشتری نوع هواساز مشخص می شود. از نظر شکل […]
کلین روم