هواساز هایژنیک

نوامبر 7, 2020
هواساز هایژنیک اتاق تمیز

هواساز هایژنیک اتاق تمیز

هواساز هواسازها در دو نوع هواساز هایژنیک و غیر هایژنیک ساخته می شود. با توجه به نیاز مشتری نوع هواساز مشخص می شود. از نظر شکل […]

کلین روم