هواساز کلین روم

مارس 28, 2022
تصویری از هواساز اتاق تمیز و کلین روم

هواساز اتاق تمیز

در هر اتاق تمیز یا به عبارتی کلین روم، یکی از مهم ترین اجزا هواساز اتاق تمیز است. در این مقاله به بررسی این موضوع می […]
جولای 13, 2022
اتاق هواساز در کلین روم

اتاق هواساز

اتاق تمیز برای عاری بودن از میکروب ها و آلودگی ها و نیز حفظ استانداردهای یک کلین روم نیاز به رعایت نکات تمیزی و یک سری […]
کلین روم