نوامبر 27, 2021
طراحی آزمایشگاه های GLP

طراحی آزمایشگاه های GLP

آزمایشگاه Glp چیست؟ عملکرد خوب آزمایشگاهی یا همان  (GLP) یک سیستم کیفی مربوط به فرآیند سازمانی و شرایطی است که تحت آن مطالعات سلامت غیر بالینی […]
کلین روم