ابعاد فیلترباکس

سپتامبر 28, 2020
کاربرد فیلترباکس در صنایع

کاربرد فیلترباکس

فیلتراسیون هوا هر هوایی که وارد اتاق تمیز می شود باید فیلتراسیون بشود. این تصفیه هوا با جدا کردن ذرات هوا صورت می گیرد. سیستم تهویه […]

کلین روم