اکتبر 27, 2022
اتاقک توزین

اتاقک توزین اتاق تمیز

برای حفظ سلامتی پرسنل و نمونه و مواد دارویی نیاز به پروسه ای به نام توزین در اتاقک توزین اتاق تمیز است. این اتاقک با استفاده از […]
نوامبر 30, 2022
اتاقك نمونه چيست؟

اتاقک نمونه برداری چیست؟

محیط تمیز برای نمونه برداری و توزین ایجاد محیطی تمیز از ویژگی های اصلی اتاقی است که برای انجام کارهای حساس در محیط های خاص است. […]
کلین روم