استانداردهای اتاق تمیز

آگوست 21, 2022
جدول استانداردهای کلین روم

استانداردهای کلین روم

اتاق تمیز اتاقی است که غلظت ذرات هوای موجود در آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی می شود که حداقل تولید و ورود و خروج […]
کلین روم