سپتامبر 15, 2020
اینترلاک درب کلین روم

اینترلاک درب کلین روم

تجهیزات اتاق تمیز اتاق تمیز اتاقی محصور شده از آلودگی ها برای حفظ سلامت و جان افراد، بیمار و پرسنل محل مورد نظر است. کلین روم، […]

کلین روم