خصوصیات لباس کلین روم

ژانویه 2, 2022

معرفی لباس کار ضد الکتریسیته ساکن

در آزمایشگاه هایی که دارای تجهیزات برقی حساس هستند و به طور کل در هر مکانی نباید به تجهیزات برقی کوچکترین الکتریسیته اضافی وارد شود نقش […]
دسامبر 11, 2022
لباس کار اتاق تمیز

لباس کار اتاق تمیز

الزامات اتاق تمیز یکی دیگر از الزامات اتاق تمیز لباس کار اتاق تمیز است. لباس کار کارکنان که باید با استانداردهای بالای بهداشت باشد و طوری […]
کلین روم