دسته بندی کلین روم

جولای 11, 2022
جدول کلاس بندی اتاق تمیز

کلاس بندی اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاقی است که از نظر میزان رطوبت، فشار، ذرات معلق در هوا مورد کنترل قرار می گیرد. کلین روم ها بر اساس حجم و […]
کلین روم