لباس پرسنل اتاق تمیز

ژانویه 15, 2022
اهمیت روکش کفش در اتاق تمیز

اهمیت روکش کفش در اتاق تمیز

مانند بسیاری از تجهیزات حفاظت شخصی (PPE)، موردی که انتخاب می کنید بر اساس خطرات احتمالی است که ممکن است در طول روز در اتاق تمیز […]
دسامبر 25, 2022
لباس اتاق تميز

لباس اتاق تمیز

اتاق تمیز مکانی است که باید عاری از هرگونه الودگی باشد. با توجه به نوع و کاربرد آن انواع مختلفی دارد و استانداردهای گوناگونی نیز برای […]
کلین روم