هواساز اتاق تمیز

جولای 19, 2020
تصویری از هواساز اتاق تمیز و کلین روم

هواساز اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاق تمیز فضایی است که از ورود هرگونه آلاینده و آلودگی و غبار در امان است و سایر پارامترها مثل هوا و رطوبت و […]
نوامبر 7, 2020
هواساز هایژنیک اتاق تمیز

هواساز هایژنیک اتاق تمیز

هواساز هواسازها در دو نوع هواساز هایژنیک و غیر هایژنیک ساخته می شود. با توجه به نیاز مشتری نوع هواساز مشخص می شود. از نظر شکل […]
دسامبر 13, 2020
تجهیزات هواساز اتاق تمیز

تجهیزات هواساز اتاق تمیز

با توجه به موضوع مطالعه در مورد تجهیزات هواساز اتاق تمیز بهتر است ابتدا با عناوین اتاق تمیز، هواساز اتاق تمیز به طور مختصر آشنا شده […]

کلین روم