ویژگی ایرلاک اتاق تمیز

نوامبر 30, 2020

ایرلاک چیست؟

کنترل محیط در اتاق تمیز ایرلاک یک فضای انتقالی است که دارای دو درب است که به صورت سری این دو درب یک محیط کنترل شده […]

کلین روم