ویژگی ایرلاک اتاق تمیز

دسامبر 4, 2022

ایرلاک چیست؟

کنترل محیط در اتاق تمیز ایرلاک یک فضای انتقالی است که دارای دو درب است که به صورت سری این دو درب یک محیط کنترل شده […]
کلین روم