پلنیوم باکس پیش عایق

اکتبر 12, 2020
پلنیوم باکس

کاربرد پلنیوم باکس

پلنیوم باکس جهت یکنواختی جریان هوا در ساختمان ها نیاز به استفاده از وسیله ای می باشد تا فشار هوا را به صورت یکنواخت پخش کند، […]

کلین روم