پلنیوم باکس پیش عایق

سپتامبر 28, 2022
پلنیوم باکس

کاربرد پلنیوم باکس

جهت یکنواختی جریان هوا در ساختمان ها نیاز به استفاده از وسیله ای می باشد تا فشار هوا را به صورت یکنواخت پخش کند، پلنیوم باکس […]
کلین روم