کاربرد اتاقک توزین

اکتبر 27, 2022
اتاقک توزین

اتاقک توزین اتاق تمیز

برای حفظ سلامتی پرسنل و نمونه و مواد دارویی نیاز به پروسه ای به نام توزین در اتاقک توزین اتاق تمیز است. این اتاقک با استفاده از […]
کلین روم