اکتبر 25, 2020
دوش هوا اتاق تمیز

دوش هوا اتاق تمیز

دوش هوا برای حفظ محیط های حساس از ورود  هرگونه آلودگی و میکروب، نیازمند وسیله ای می باشیم که قبل از ورود اشخاص آن ها را […]

کلین روم