کاربرد فیلترباکس

سپتامبر 28, 2020
کاربرد فیلترباکس در صنایع

کاربرد فیلترباکس

فیلتراسیون هوا هر هوایی که وارد اتاق تمیز می شود باید فیلتراسیون بشود. این تصفیه هوا با جدا کردن ذرات هوا صورت می گیرد. سیستم تهویه […]
ژانویه 9, 2021
کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

ایزوله کردن اتاق تمیز زمانی که ما در یک محیط ایزوله حالا چه صنایع غذایی، انرژی هسته ای و یا حتی بیمارستان اتاق عمل مجبور میشویم […]
ژانویه 25, 2021
فیلتر باکس با دریچه خورشیدی

فیلتر باکس با دریچه خورشیدی اتاق تمیز

فیلتر باکس با دریچه خورشیدی هنگامی که یک اتاق تمیز راه اندازی می شود، یک سری دریچه برای ورود و خروج هوا استفاده می شود. برای […]

کلین روم