کاربرد پلنیوم باکس

آگوست 28, 2022
تصویری از پلنیوم باکس

پلنیوم باکس اتاق تمیز

اولین اتاق تمیز مربوط به یک بیمارستان بوده است. لرد لیستر کسی بود که باکتری ها را عامل عفونت زخم ها می دانست. در نتیجه یکی […]
سپتامبر 28, 2022
پلنیوم باکس

کاربرد پلنیوم باکس

جهت یکنواختی جریان هوا در ساختمان ها نیاز به استفاده از وسیله ای می باشد تا فشار هوا را به صورت یکنواخت پخش کند، پلنیوم باکس […]
کلین روم