کلین روم بیمارستان

دسامبر 1, 2021
اتاق کثیف بیمارستان

بیماری های ناشی از اتاق کثیف بیمارستان

اگر در بیمارستان بوده اید، می دانید که خدمه نظافت به طور منظم اتاق های بیمارستان را تمیز می کنند. این خبر بسیار خوبی است زیرا […]
آوریل 26, 2022
تصویری از کلین روم و اتاق تمیز بیمارستان

اتاق تمیز بیمارستان

یکی از پرکاربردترین اتاق تمیز ها یعنی اتاق تمیز بیمارستان، برای کاهش آلاینده ها و ذرات آلوده و در نهایت جلوگیری از عوامل بیماری تعبیه می […]
کلین روم