کلین روم تجهیزات پزشکی

آگوست 22, 2020
اهمیت کلین روم تجهیزات پزشکی

کلین روم تجهیزات پزشکی

اتاق تمیز، محیطی است که عاری از هرگونه آلایندگی و ذرات معلق در هوا است. فضایی محصور شده از هرگونه آلودگی است که برای نبود هر […]

کلین روم