کلین روم تجهیزات پزشکی

ژوئن 29, 2022
اهمیت کلین روم تجهیزات پزشکی

کلین روم تجهیزات پزشکی

اتاق تمیز یا کلین روم، محیطی است که عاری از هرگونه آلایندگی و ذرات معلق در هوا است. فضایی محصور شده از هرگونه آلودگی است که […]
کلین روم