کنترل آلودگی اتاق تمیز

دسامبر 18, 2022
راه هاي كنترل آلودگي در اتاق تميز

راه های کنترل و کاهش آلودگی اتاق تمیز چیست؟

اتاق تمیز جایی است که برای انجام اقدامات و عملکردهای علمی باید عاری از هرگونه آلودگی و میکروب و ذرات معلق باشد. این نکته از اهمیت […]
کلین روم