آگوست 1, 2020
تصویر پنجره مخصوص اتااق تمیز

پنجره مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاق تمیز، دارای تجهیزات مختلفی است مثل، پنجره اتاق تمیز و کلین روم که باید دارای ایمنی کامل باشند و از ورود آلودگی به […]
آگوست 4, 2020
تصویری از کلین روم و اتاق تمیز بیمارستان

اتاق تمیز بیمارستان

اتاق تمیز اتاق تمیز بیمارستان، برای کاهش آلاینده ها و ذرات آلوده و در نهایت جلوگیری از عوامل بیماری تعبیه می شود. کلین روم یا اتاق […]
آگوست 9, 2020
تصویری از ایرلاک اتاق نمیز

هوابند اتاق تمیز

اتاقهای تمیز تقریباً در هر صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که ذرات کوچک می توانند بر روند تولید تأثیر منفی بگذارند. اتاق تمیز به دلیل […]
آگوست 11, 2020
تصویر فیلتر باکس کلین روم

فیلتر باکس مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز دز یک محیط محدود قرار می گیرد که باید از هرگونه ذرات و آلودگی به دور باشد و سایر پارامترها مثل رطوبت، دما و […]

کلین روم