جولای 20, 2020
تجهیزات اتاق تمیز

اتاق تمیز

جولای 22, 2020
تجهیزات پزشکی اتاق تمیز و کلین روم

تجهیزات پزشکی اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاق تمیز، فضایی محصور شده و کنترل شده از بروز هرگونه آلودگی و میکروب است که در آن مواردی چون فشار، رطوبت و دما […]
جولای 25, 2020
اتاق تمیز و ملزومات آن

الزامات اتاق تمیز

کلین روم کلین روم یا همان اتاق تمیز، محیطی است که در آن، هیچ گونه ذرات آلوده و آلاینده ای وجود ندارد. محیطی محصور شده و […]
جولای 28, 2020
تی مخصوص اتاق تمیز

تی مخصوص اتاق تمیز

یک اتاق تمیز بعد از ساخت و تهیه تجهیزات با رعایت اصول و استانداردها به یک وسیله ای برای پاکیزگی و حفظ تمیزی نیاز دارد. اتاق […]

کلین روم