تجهیزات کلین روم

آگوست 9, 2020
تصویری از ایرلاک اتاق نمیز

هوابند اتاق تمیز

اتاقهای تمیز تقریباً در هر صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که ذرات کوچک می توانند بر روند تولید تأثیر منفی بگذارند. اتاق تمیز به دلیل […]
سپتامبر 15, 2020
اینترلاک درب کلین روم

اینترلاک درب کلین روم

تجهیزات اتاق تمیز اتاق تمیز اتاقی محصور شده از آلودگی ها برای حفظ سلامت و جان افراد، بیمار و پرسنل محل مورد نظر است. کلین روم، […]
سپتامبر 19, 2020

کفشور استیل اتاق تمیز

ملزومات اتاق تمیز اتاق تمیز محیطی است که برای فعالیت هایی مثل تحقیقات و تولید ایجاد می شود که در آن آلودگی و غلظت ذرات و […]
سپتامبر 26, 2020
تصویری از پلنیوم باکس

پلنیوم باکس

 اتاق تمیز اولین اتاق تمیز مربوط به یک بیمارستان بوده است. لرد لیستر کسی بود که باکتری ها را عامل عفونت زخم ها می دانست. در […]

کلین روم