ساندویچ پنل کلین روم

آگوست 30, 2020
دیوار کلین روم و اتاق تمیز

دیوار اتاق تمیز

کلین روم، محیطی استریلیزه و عاری از آلودگی برای انجام کارهای حساس و مهم خصوصا در جهت پزشکی و تولیدات صنایع حساس می باشد. اتاق تمیز […]

کلین روم