طراحی اتاق تمیز

ژوئن 26, 2022
مراحل طراحی و اجرای اتاق تمیز

خدمات طراحی و اجرای اتاق تمیز

اتاق تمیز از گذشته وجود داشته است. منتهی در گذشته هدف اصلی کلین روم ها تمرکز بر محیطی عاری از هرگونه میکروب و آلودگی بود ولی […]
مارس 12, 2023
اصول طراحی کلین روم

اصول طراحی کلین روم

اصول طراحی کلین روم و الزامات کلی آن طراحی اتاق تمیز یا به اصطلاح کلین روم از اصول و قوانین مشخص و تعریف شده ای تبعیت […]
نوامبر 20, 2023
تصویری از معتبر سازی اتاق تمیز

معتبر سازی اتاق تمیز

معتبر سازی اتاق تمیز چگونه است؟ بگذارید اول یک توضیحی در مورد اتاق تمیز چیست و چه کاربردی دارد بدهیم، سپس به مراحل معتبر سازی برویم، […]
کلین روم