طراحی اتاق تمیز

آگوست 19, 2020
مراحل طراحی و اجرای اتاق تمیز

خدمات طراحی و اجرای اتاق تمیز

اتاق تمیز از گذشته وجود داشته است. منتهی در گذشته هدف اصلی کلین روم ها تمرکز بر محیطی عاری از هرگونه میکروب و آلودگی بود ولی […]
فوریه 1, 2021
تصویری از معتبر سازی اتاق تمیز

معتبر سازی اتاق تمیز

اتاق تمیز چیست؟ بگذارید اول یک توضیحی در مورد اتاق تمیز چیست و چه کاربردی دارد بدهیم، سپس به مراحل معتبر سازی برویم، اتاق تمیز یک […]

کلین روم