ژانویه 2, 2022

معرفی لباس کار ضد الکتریسیته ساکن

در آزمایشگاه هایی که دارای تجهیزات برقی حساس هستند و به طور کل در هر مکانی نباید به تجهیزات برقی کوچکترین الکتریسیته اضافی وارد شود نقش […]
ژانویه 8, 2022
روپوش آنتی استاتیک

روپوش آنتی استاتیک چیست؟

یکی از سوالاتی که برای بسیاری از افراد به وجودذ می‌آید این است که روپوش آنتی استاتیک چبست؟ روپوش آنتی استاتیک روپوشی می باشد که در […]
دسامبر 25, 2022
لباس اتاق تميز

لباس اتاق تمیز

اتاق تمیز مکانی است که باید عاری از هرگونه الودگی باشد. با توجه به نوع و کاربرد آن انواع مختلفی دارد و استانداردهای گوناگونی نیز برای […]
کلین روم