نوامبر 24, 2020
کیفیت تجهیزات اتاق تمیز

كيفيت تجهيزات اتاق تميز

لیست تجهیزات اتاق تمیز   دوش هوا: یک سیستم گردش هوا هوشیار است که در ورودی یک محیط کنترل شده یا به عنوان یک دوش هوای […]

کلین روم