محصولات اتاق تمیز

دسامبر 15, 2021
صابون ضد باکتری میکروبی برای کلین روم

صابون ضد باکتری میکروبی برای کلین روم

معرفی صابون ضد باکتری میکروبی برای کلین روم اتاق تمیز دارای تعاریف متعددی می باشد ، ولی درست ترین و بهترین تعریفی که از سوی ISO […]
ژوئن 5, 2022
تصویر پنجره اتاق تمیز

پنجره مخصوص اتاق تمیز

اتاق تمیز، دارای تجهیزات مختلفی است مثل، پنجره اتاق تمیز و کلین روم که باید دارای ایمنی کامل باشند و از ورود آلودگی به آن جلوگیری […]
کلین روم