سپتامبر 29, 2021
زمان شستشوی اتاق تمیز

زمان شستشوی اتاق تمیز

زمان شستشوی اتاق تمیز و دستورالعمل های آن مطالبی که در زیر آمده است از بخش نامه ها و مقررات مرکز بهداشت و محیط بوده و […]
ژانویه 15, 2024
نکات نظافت اتاق تمیز

نکات نظافت اتاق تمیز

شما پول را خرج کرده اید، وقت گذاشته اید و منابع مورد نیاز را برای طراحی و ساختن یک اتاق تمیز مناسب برای کاربرد تاسیسات خود […]
کلین روم