کانال کشی اتاق تمبز

ژانویه 15, 2023
کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

زمانی که ما در یک محیط ایزوله حالا چه صنایع غذایی، انرژی هسته ای و یا حتی بیمارستان اتاق عمل مجبور میشویم که یک سری مشکلات […]
می 4, 2023
کانال کشی و فیلترباکس اتاق تمیز

کانال کشی و فیلتر باکس اتاق تمیز

همه چیز در مورد کانال کشی و فیلتر باکس اتاق تمیز معمولا در کلین روم ها برای کنترل فشار هوا، تهویه و فیلتر کردن آن از […]
کلین روم