تجهیزات مخصوص در اتاق پاک

ژانویه 2, 2021
راه هاي كنترل آلودگي در اتاق تميز

راه های کنترل و کاهش آلودگی اتاق تمیز چیست؟

اتاق تمیز اتاق تمیز جایی است که برای انجام اقدامات و عملکردهای علمی باید عاری از هرگونه آلودگی و میکروب و ذرات معلق باشد. این نکته […]

کلین روم