دسامبر 21, 2020
كلاس بندي كلين روم

کلاس کلین روم

اتاق تمیز چیست؟ اتاق تمیز به تجهیزات پیش ساخته ای گفته می شود که برای ایجاد یک محیط عاری از میکروب طراحی شده اند. تجهیزات اتاق […]
جولای 11, 2022
جدول کلاس بندی اتاق تمیز

کلاس بندی اتاق تمیز

اتاق تمیز اتاقی است که از نظر میزان رطوبت، فشار، ذرات معلق در هوا مورد کنترل قرار می گیرد. کلین روم ها بر اساس حجم و […]
آگوست 21, 2022
جدول استانداردهای کلین روم

استانداردهای کلین روم

اتاق تمیز اتاقی است که غلظت ذرات هوای موجود در آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی می شود که حداقل تولید و ورود و خروج […]
کلین روم